محمدرضا جلائى‌پور

جنبش سرکوب‌ِناپذیرِ هیبریدی

سرنوشت جنبشِ سرکوب‌ناپذیر هیبریدی چه می‌شود؟

با توجه به دو ویژگیِ سرکوب‌ناپذیری و هیبریدی بودن این جنش، فرجامش بیش‌ از هر عامل دیگری به نحوهٔ واکنش حاکمیت به آن بستگی دارد. بسته به نوع این واکنش، شاید بخش اصلاح‌گرای این جنبش تقویت شود، شاید بخش انقلابی‌اش غالب شود و شاید به سمت اصقلاب (refolution) حرکت کند.

بخش: 
اشتراک در RSS - محمدرضا جلائى‌پور