بهاره منشی

بدن برهنه در باطن یک‌ تاریخ چند صد ساله سرکوب در خود پنهان کرده‌ است

چیزی که باید بر آن اصرار کنیم، پذیرفتن داشتن‌ حق است ، پذیرفتن حق اعتراض و روش اعتراض دیگران ، ما در نهایت می‌توانیم روش‌های اعتراض را نقد کنیم، تاکید می‌کنم بر واژه نقد آن هم نقدی اصولی و سازنده. لازم است که یاد آور شوم استفاده از ادبیات سرکوب ، برچسب‌ها، توهین، تحقیر و تمسخر نه نقد هستند ، نه اصولی و نه سازنده! خیلی باید تلاش کنیم که نقد ما خودش ابزاری برای سرکوب تن‌های از قبل سرکوب و له شده نباشد و ما نیز همراه بازوی سرکوب در خفه کردن صدای اعتراض قدم برنداریم.

بخش: 
اشتراک در RSS - بهاره منشی