دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف

بیانیهٔ شمارهٔ ۲- دانش آموختگان دانشگاه شریف – آبان‌ماه ۱۴۰۱

شریف تنها نیست

ما وقایع اخیر در سطح دانشگاه را محکوم می‌کنیم و اعلام می‌داریم هر گونه تلاش در مخالفت با آزادی‌های مشروع انسانی و مندرج در قانون و هم‌چنین سرکوب آزادی‌خواهی، نه تنها به افزایش تنش و دوقطبی شدن جامعه منجر خواهد شد، بلکه نتایج زیان‌بار آن در هنگامه‌ای که ایران نیازمند انسجام ملی است، به‌شکل بی‌اعتمادی بیشتر به مجریان قانون و بی‌تفاوتی در دفاع از کشور در برابر تهاجم دشمنان خارجی این مرز و بوم، بروز خواهد کرد.
این‌گونه در ذهن بیگانگان و سایر آحاد مردم تلقی نشود که ما با این کارها و فشارها نسبت به حملهٔ خارجی بی تفاوت خواهیم بود.

اشتراک در RSS - دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف