هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پیروز باد مبارزه برای توقف، تعلیق و لغو احکام اعدام و قوانین مربوطهٔ آن!

اعتراض به سیاست‌های حکومت مستبد ولایی و مقابلهٔ مردمی با آن به یقین اصلی‌ترین نقش را در بستن دست جنایت اینان دارد اینک فشار خانواده‌ها و نیز افکار عمومی مردم ایران و جهان حکومت را با چالشی سنگین رو به رو کرده است اعتراض نیرومند ورزشکاران و هنرمندان بخشی از این روند مهم است. علاوه بر خانواده‌های زندانیان و دستگیرشدگان، و نیز هم‌میهنانی که برای درخواست آزادی همکاران خود در برابر زندان‌ها و دیگر نهادهای حکومتی جمع می‌شوند، فریاد اعتراض دادخواهانهٔ پدران و مادران داغ‌دیده‌ای نیز که مراسم دفن و چهلم فرزندان خود را گاه بر مزاری دور افتاده برگزار می‌کنند، همواره در این تجمعات پژواک و بازتاب می‌یابد.

اشتراک در RSS - هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)