روند جهانی شدن

دنیز ایشچی

نظم سابق به هم می ریزد. نظم نوینی بر افراشته می شود. دیگر آمریکا قدرت یکه تازی اقتصادی نظامی خود را از دست می دهد، اما این امر موجب این نشده است تا بدون مقابله و تنش آفرینی و جنگ افروزی عقب نشینی کرده و کنار بکشد. در شرایطی که شکاف میان کشورهای صنعتی غربی، ژاپن و کره جنوبی و دیگر کشورهای اردوگاه غرب بیشتر می شود، اتحاد و اتفاق میان کشورهای عضو پیمان های "بریکس" و "شانگهای هشت" و پیمان های مشابه بیشتر می شود.

فرهاد ثابتان

روند «جهانی شدن»، که از چند دهه پیش آغاز شده و به سرعت ادامه و گسترش یافته، به اعتقاد اکثر اقتصاددان، منافع متقابل کشورهای سراسر دنیا را تأمین کرده و افزایش داده است. با این حال، این روند در سال‌های اخیر با اعتراضات جدی مواجه شده است. «جهانی شدن» چه پیامدهایی داشته، و دلایل مخالفت‌ها با آن چیست؟

صادق کار

دو روز پیش در حالی کە هنوز جهان از وحشت افتادن "مادر بمب ها" بر روی یکی از پایگاە های زیرزمینی داعش کە در یک آن دە ها نفر را کە گفتە می شود تروریست بودند کشت، در نیامدە بود و ترامپ هنوز در نشئگی وحشتی کە با انداختن این بمب ١٦ میلیون دلاری در جهان بە وجود آوردە بود بە سر می برد، یک گروە ١٠ نفرە از تروریست های طالبان با یورش بە یک پایگاە نظامی شمار زیادی از افسران و سربازان افغان را بە قتل رساندند و تعداد زیادی را نیز مجروح کردند. بە احتمال قوی تعداد کسانی کە در این تهاجم طالبان بە قتل رسیدند، باید بیش از تعداد کسانی باشد کە توسط "مادر بمب ها" کشته شدند.

تقی روزبه

بهرحال ترامپ "سودائی مزاج" که چامسکی او و حزب حامی اش را بزرگترین خطر کل تاریخ بشر نامیده بود، از امروز سرنوشت همه ما را بدست گرفته و انگشتاتش بر ماشه زرادخانه ای قرار گرفته اند که قادر است کل تمدن بشری را نابود کند و به کوره "جنگ تمدنها" بدمد. بحران محیط زیستی را چنان کند که سونامی مهاجرت زیست محیطی از یک کابوس به یک واقعیت تبدیل شود.

نظر1
تقی روزبه

نه روسیه، روسیه دوران فروپاشی است و نه آمریکا، آن آمریکای نیرومند و چالاکی که قادر به یک تعرض گسترده باشد. احتمالاً آمریکا در مسیری رو به افت قرار دارد و روسیه پس از یک دوره سقوط آزاد، دارد روی پایش می ایستد که بیشتر مدیون افت حریف است تا افزایش قدرت و توان واقعی خود. اکنون ما در دوره پساسوسیالیسم حکومتی و سرمایه داری جهانی ترشده قرار داریم که هر دو کشور با وجود داشتن خودویژگی ها، بخشی از سیستم جهانی سرمایه داری اند...

استفن هاوکینگ
ترجمه از:
زیتون

به عنوان یک فیزیک‌دان نظری ساکن ‘کمبریج’، من بخش عمده عمرم را در حبابی با امکانات و امتیازات فوق‌العاده سپری کرده‌ام. کمبریج شهر خاصّی است که پیرامون یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا شکل گرفته است. در همین شهر کم جمعیّت هم، جامعه علمی‌ای که من در دهه بیست زندگی‌ام وارد آن شدم، حتّیٰ کوچک‌تر و کم جمعیّت‌تر هم است.

تقی روزبه

با موضع گیری های پیشاپیش ترامپ مبنی بر تقلب و نقض بیطرفی توسط نهادهای سیستم و برسمیت نشناختن نتایج انتخابات، نیروی آزادشده بسادگی تسلیم قواعد رسمی و وضعیت موجود نخواهد شد. بهمین دلیل دوره دشواری همراه با تعمیق بحران سرمایه داری آنهم در دژاصلی خود که نگهبانی و تأمین کننده امنیت و نظم جهانی را به عهده دارد، در پیش است.

تقی روزبه

پایان انتخابات پایان بحران نیست و چه بسا آغاز جدیدی برای آن باشد. بحرانی که از جهان به داخل آمریکا کمانه کرده و به نوبه خود از آمریکا به سایرنقاط جهان کمانه خواهد کرد. جامعه جهانی و آمریکا بحرانی اند و تشنه تغییر. اشکال و ُنرم ها و تعادل های قدیمی سیاست ورزی و عملکرد نهادهای متعلق به آن به هم ریخته، به زیرسؤال رفته و بی اعتبارشده اند. جهان در برزخ تعادل قدیمی که بهم ریخته و تعادل های جددی که هنوز شکل نگرفته و از دل بحران سر برخواهد آورد- و معلوم نیست با چه هزینه ای؟

مجید سیادت

ما در دهکده کوچک جهانی زندگی می کنيم. عوامل فرامرزی هر روزه نقش مهمتری در روندهای درون مرزی کشورهای مختلف بازی می کنند. در روزهای نگارش اين سطور سرنوشت يونان توسط بانکداران آلمان رقم زده می شود. پاراديمهای اين جهان تازه با جهان کهن متفاوت اند و همگی آنها چندان روشن و آشنا نيستند. با تمام اين ناروشنی ها سياست موفق آن سياستی خواهد بود که بتواند اين دنيای تازه را هضم کند و منطق حرکت خود را باآن روندها هماهنگ نمايد.

هدف گروه تدارک همان گونه که از نام آن پیداست تلاش برای تدارک نخستین نشست فروم اجتماعی ایران است با آگاهی به این مسئله که فروم اجتماعی ایران تنها زمانی موجودیت خواهد یافت که بتواند اولین نشست خود را داخل ایران و با حضور جنبشهای اجتماعی ایران برگزار کند.

گروه تدارک فروم اجتماعی ایران

حمید برزگر

اين مقاله تلاش دارد ثابت كند كه پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهانى، هدايت كشتى توسعه در درياهايى با طوفان‌هاى سهمگين است و سكان‌دار اين كشتى بايد با قدرت، برنامه‌ريزى و درايت آن را هدايت كند. همزمان با ارائه‌ى دلايل جانبدارى از سوسياليسم، به عنوان بهترين گزينه براى توسعه‌ى ايران در بستر جهانى شدن، خصوصيات بيشترى از تفسير ما از سوسياليسم مناسب ايران كنونى نيز مشخص خواهد شد

فرخ نعمت پور

گلوبالیزاسیونی که‌ نتواند به‌ تغییر در مناسبات تولیدی منجر شود، از آن چنان توانی برخوردار نیست که‌ بتواند از یک جهان ماهیتا جدید خبر بدهد. این گلوبالیزاسیون ریشه‌ای و قطعی نیست. البته‌ میتواند اساس جوامع سنتی و ماقبل مدرن را دگرگون کند، اما نمیتواند اساس خود جوامع مدرن را دگرگون کند. و در اساس تا حالا در خدمت تعمیق و گسترش آن بوده‌ است

کیانوش توکلی

آینده نگری و یا جهانی شدن هنوز به سیاست متحول نشده است یعنی همه آنهایی که به گلوبالیسم بعنوان یک استراتزی باورمندند نه تنها درعرصه سیاست ایران مواضع مشترکی ندارند بلکه مخالفین و موافقین جهانی شدن در جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج از حکومت ایران حضور دارند

اين ايده ها در پنج بخش كتاب گسترش داده شده اند. هر بخش شامل دو فصل است. مخاطب اين كتاب كساني هستند كه لزوما با اصطلاحات اقتصادي آشنائي ندارند. كتاب يك ديد آموزشي (پداگوژيكي) دارد. براي كمك به خواننده، جاي خاصي به توضيح مفاهيم تكنيكي اختصاص داده شده است.

یورگن واگنر
ترجمه از:
لطفعلي سمينو

هدف اصلی «استراتژی امنيت ملی ايالات متحد» (NSS) که به حق بايد به عنوان «افراطی‌ترين شکل سياست قدرت‌طلبی آمريکا پس از پايان جنگ سرد» شناخته شود، مبارزه با گروه‌ها و کشورهای تروريست نيست، بلکه عبارت از حفظ و گسترش نابرابری بين ايالات متحد آمريکا و بقيه دنيا و نيز گسترش کامل الگوی حاکم آمريکايی است

رامین جهانبگلو

هنر به گفته آدورنو مي‌تواند و بايد پيام جهان شمول داشته باشد, يعني نحوه جهان شمول براي مطرح كردن مسايل مختلف زندگي.

امید پیوندی

به این ترتیب فوروم لندن با اجراء این بخش از برنامه پایان یافت. اگر چه رسانه های رسمی و نیمه رسمی موزیانه در مقابل این حرکت عظیم سکوت کرده و از کنار آن گذشتند اما همانطوریکه برخی از سخنرانان اعلام کردند ابرقدرت جدیدی متولد شده و این نیرو سلطه زورگویان بر جهان ما را در وجوه گوناگون به چالش طلبیده است .

اتخاذ راهكارهاى -سوسياليستى- تنها گزينه درست فراپيش جهانيان است. وى، با ناكارآمد نشان دادن اسلام سياسى و جنبش هاى اسلامى در رويارويى با چالش هاى بى پايان تاريخ و جهان خوارناميدن سران نظام سرمايه دارى راه پيروزى بر مشكلات روزافزون را درپذيرش سوسياليسم و رد غيرسوسياليسم كه آن را -بربريت- مى نامد

مارتين كوهر
ترجمه از:
ف.م.هاشمى

- جهانى شدن- فرايندى ناعادلانه است كه در آن منافع و مضرات، به طور عادلانه توزيع نمى گردد. اين عدم توازن، قطبى شدن شكاف موجود ميان اقليت بهره مند و اكثريت محروم را به دنبال داشته است. در واقع، قطبى شدن، تمركز ثروت و به حاشيه رانده شدن، همزاد فرآينده -جهانى شدن- است در اين روند، منابع سرمايه گذارى، رشد اقتصادى و تكنولوژى پيشرفته، در چندكشور انگشت شمار (عمدتاً در آمريكاى شمالى، اروپا، ژاپن و برخى از كشورهاى صنعتى شرق آسيا) متمركز مى شود و اكثر كشورهاى در حال توسعه از آن محروم مى مانند.

ترجمه از:
منوچهربصيرنيا

به دليل تمايل آن براى استفاده از سلاحهاى كشتارجمعى و برترى فوق العاده نظامى كه دارد، تنها راه مبارزه تجهيزسياسى سازمان هاى صلح طلب جهان است. علاوه بر اين، بايد اصراركرد تا نيروهاى آمريكايى پايگاههاى خود را تعطيل كنند و نيروهايش به وطن بازگردند.