محمد حبیبی

کلاس‌های گرم و ایمن، رویای دانش‌آموزان فرودست

مساله آموزش و پرورش از مسایل مهم و زیربنایی هر کشوری است. آینده ی جامعه به تربیت نسل جدید بستگی دارد. به همین جهت است که اکثر دلسوزان جامعه بر این اعتقاد اند که باید بودجه ی آموزش و پرورش هر ساله افزایش یابد. اما با کمال تاسف شاهد آنیم که در کشورهای سرمایه‌داری به جای افزایش بودجه‌ی آموزش و پرورش، بودجه‌های نظامی و انتظامی وامنیتی را افزایش می‌دهند.

بخش: 

مربیان پیش دبستانی قربانیان سیاست‌های انقباضی دولت روحانی

به هرحال شاید مربیان پیش دبستانی اولین قربانیان سیاست‌های انقباضی دولت جدید باشند اما به طور حتم آخرین آنها نخواهند بود. نشانه‌هایی از برنامه ریزی‌هایی از حذف بخش دیگری از معلمان از چرخه آموزشی کشور به بهانه های مختلف وجود دارد که زنگ خطر را برای معلمان و در کل ساختار آموزشی کشوربه صدا در می‌آورد. طرح‌هایی در راستای سیاست‌های انقباضی دولت روحانی در دستور کار است که صرفه‌جویی اقتصادی بیشتری را به دنبال داشته باشد بدون اینکه کیفیت آموزش و عواقب مساله ساز آن را در نظر بگیرد. خروج دویست هزار نفر از معلمان از چرخه آموزشی کشور و تعدیل وسیع نیرو و همچنین افزایش ساعات موظف از 24 ساعت به 30 ساعت از جمله این طرح هاست. (8) این نتیجه حاکمیت نگاه سود‌محورانه در ساختار آموزشی است.

اشتراک در RSS - محمد حبیبی