دانشجویی

حمید حمیدی

در مقابل طیف چپ، طیف ملی ـ مذهبی قرار داشت که از سال ۱۳۲۸ به عمدهترین نیروی فعال جامعه تبدیل شد. این دو نیرو در مسیر گسترش حوزهی نفوذ و اقتدار خود در صحنهی سیاسی ایران، به دانشگاهها و دانشجویان...

ک. معمار

انشجویان زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی متحمل کینه ورزی قدرت شدند. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بخاطر مخالفت با رویکرد متفاوت ایشان مورد شدیدترین سرکوبها قرار گرفتند. این توع برخوردها، نوعی...

ملت ایران و جنبش دانشجویی برآمده از بطن مردمان کوچه و بازار میخواهد که مسئولان حکومتی را آزادانه برگزیند، ...، دانشگاهش مکانی برای تبادل آزاد آرای علمی باشد، دانشجویی که پس از چندین سال تلاش و...

کار آنلاین

... اینک رسالت سنگینی بر دوش دانشجویان ایرانی برون مرزی قرار دارد تا با استفاده از ظرفیتهای موجود و بسیج دانشگاههای خارج از کشور به یاری جنبش دانشجویی ایران برخیزند و مکمل فعالیتهای دانشجویان داخل...

دفتر تحکیم وحدت

به گزارش دانشجو نیوز، این دو دانشجوی بازداشت شده با بیان اینکه در بند ۲۰۹ زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برند، از اتهامات انتسابی به خود و مربوط به دفتر تحکیم وحدت خبر دادند. علی قلی زاده...

دفتر تحکیم وحدت

بیانیه در خصوص بازداشت علیرضا کیانی

بازداشت علیرضا کیانی، به همراه سه تن دیگر از اعضای دفتر تحکیم وحدت ـ محسن برزگر، علی قلی زاده و محمد حیدر زاده ـ در شرایطی صورت گرفت که طی هفته های اخیر...

در پی فعالیتهای گسترده و پیگیر اعضای شورای صنفی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، ریاست این دانشگاه، دستور پلمپ دفتر این شورا را صادر و از برگزاری مجدد انتخابات این نهاد صنفی دانشجویی در موعد...

ایوب نعمتی در حال حاضر در زندان اوین بند ۲-الف، می باشد و نزدیکان او خبر از تحت فشار بودن این دانشجو جهت اعترافات ساختگی می دهند

در پی تبعید ضیا نبوی دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به زندان اهواز، وضعیت این دانشجوی زندانی و همچنین شرایط خانواده وی به شدت نگران کننده گزارش شده است

اخراج 5 تن از فعالین دانشجویی دانشگاه مازندران و صنعتی نوشیروانی بابل

بر اساس اخبار رسیده از منابع دانشجویی آگاه در مازندران، مسئولین دانشگاه های مازندران و صنعتی نوشیروانی بابل طی احکامی...

دو دانشجوی دربند دیگر همچنان در بلاتکلیفی

در ادامه این خبر منابع آگاه دانشجوئی گزارش می دهند که نیما نحوی و مشفق سمندری دو دانشجوی دیگر دربند زندان متی کلای بابل که هریک 4 ماه و 6 ماه از...

تشکلهای امضا کننده، در سالروز ۱۸ تیر ... اعلام می دارند که جنبش دانشجوئی ایران در سراسر جهان با در نظر گرفتن شکافهای فعال سیاسی و اجتماعی در جامعۀ ایران به مبارزۀ مسالمت آمیز و پیگیر و غیرخشونت...

ما امضاکنندگان این بیانیه، که فعالین دانشجویی دانشگاه مازندران در حداقل دو سال اخیر بوده ایم، در این بیانیه ضمن محکوم کردن و اعلام انزجار نسبت به جنایتی که در 26خرداد 88 بر دانشجویان دانشگاه...

شورای دفاع از حق تحصیل

شورای دفاع از حق تحصیل ضمن محکوم دانستن این حکم و دیگر احکام بیپایه و اساس مبنی بر محکومیت اعضای شورا، خواستار لغو این احکام و آزادی هر چه سریعتر اعضا و دیگر دانشجویان آزادیخواه که جرمی جز حق طلبی...

رضا خراسانی

نامه ساختگی خبرگزاری فارس به نقل از مرتضی سیمیاری

ماجرا از این قرار است که ایمیل ایشان پس از بازداشت در دی ماه گذشته، هک شده و در اختیار افراد دیگری قرار گرفته است. متاسفانه در روزهای...

شورای دفاع از حق تحصیل

فراخوان برای جمع آوری اطلاعات دانشجویان ستاره دار سال در کنکور کارشناسی ارشد 89

«شورای دفاع از حق تحصیل» که در سال 1387 از جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل ایران تشکیل شده است، در همین...

نظر1

دانشجویان سبز دانشگاه آزاد مشهد با انتشار اطلاعیه ای برای برگزاری تجمع سکوت در سالروز دوم خرداد در این دانشگاه فراخوان دادند

صدور حکم بی سابقه اخراج از دانشگاه برای كاظم رضایی، عبدالجلیل رضایی، حمدالله نامجو، اسماعیل جلیلوند و یونس میر حسینی

گروهی از فعالين دانشجويی در ايران

تعداد فعالین دانشجوئی دانشگاه های شمال کشور که دوران محکومیت خود را در زندان متی کلا می گذرانند 6 تن گزارش شده است.

گروهی از فعالين حقوق بشر در ايران

مهدی فتاپور

از نیمه های سال 58 آشکار بود که تعادل نیرو در دانشگاهها نمیتواند از طرف رژیم تحمل شود. در انتخابات انجمن های دانشجویی در بسیاری از دانشکدهها انجمنهای اسلامی در رده سوم، پس از پیشگام و دانشجویان...

صفحه‌ها