دانشجویی

ظهر امروز خانواده های دانشجویان دربند امیرکبیر مقارن با سال تحویل جلوی زندان اوین رفتند تا آخرین دقایق سال ۸۷ را با فرزندانشان از پشت میله های زندان بگذرانند. نیروهای امنیتی و پلیس امنیت از اولین...

در حالیکه با توجه با نامشخص بودن وضعیت دانشجویان بازداشت شده و انتشار اخباری مبنی بر نگرانی از وضعیت سلامت آنان، خانواده های این دانشجویان امیدوار بودند تا پیش از نوروز حداقل یک بار با فرزندانشان...

بازداشتها در حالی تداوم یافته است که تمامی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک و انجمن اسلامی دانشجویان، بازداشت دانشجویان را با هدف پیاده کردن پروژه ای امنیتی در دانشگاه و ادامه انتقام گیری از دانشجویان...

موج جديد سرکوب فعالان دانشجويی که از سال قبل در تهران، روز دانشجوی امسال در مازندران و همدان آغاز و پس از آن در سناريوی سرکوب فعالان دانشگاه شيراز ادامه يافت و همچنان در کرمانشاه، کردستان و ... به...

با دستگیری یونس میرحسینی تعداد دانشجویان بازداشتی دانشگاه شیراز طی 1 ماه گذشته به 14 نفر رسید و گمان می رود که پروژه سرکوب دانشجویان دانشگاه شیراز همچنان توسط نهادهای امنیتی دنبال می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دکتر نصرت الله ملازاده که منتسب به باندهای مافیایی سپاه ارومیه است، با فروش زمین و ساختمانهای دانشکده پرستاری دانشگاه ارومیه به مبلغی کمتر از نصف قیمت به سپاه ارومیه...

در طی رسیدگی به شکایات در دانشگاه این دانشجویان حق دیدن متن شکایت و نام شاکیان را نداشتند و حتا حق دانستن نام اعضای کمیته انضباطی را هم نداشتند. رییس کمیته انضباطی معتقد است این کمیته سری است و...

مرتضی سیمیاری

در ایران مجال طرح اندیشه به مفهوم استمرار و ماندگاری برای آزاد اندیشیدن نبوده است. در واقع آزادیهای سلبی در ایران به یک سری افراطگرایی و تندرویهایی منتهی گردیده که نهایت آن پس زدن اندیشه از سوی...

دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردهاند که فردا جمعه تجمع اعتراضی بر پا خواهند کرد و در صورت عدم تحقق خواستههایشان از روز شنبه به اعتصاب غذای نامحدود دست خواهند زد و همچنین از برگزاری امتحانات پایان...

وقتی از مسئولین دانشگاه دلیل این امر را جویا شدیم تمام مسئولین اعم از آموزش تا دبیر کمیته ی انضباطی ما را به رئیس دانشگاه ارجاع دادند و وی را مسئول صدور چنین ابلاغیهای دانستند و وقتی پیش رئیس...

صدور احکام باورنکردنی برای دانشجویان دانشگاه شیراز

این اتفاقات در حالی در دانشگاه شیراز روی میدهد که پس از اعتکاف سیاسی - اعتقادی دانشجویان طیف بسیج برای برخورد با فعالین دانشجویی دانشگاه...

مرتضی سیمیاری

تبلور داشتن ذهن حکومتی در بسیج دانشجویی تجربهای خوشآیند برای سازماندهندگان آن نخواهد بود. به راستی آیا گردانندگان چنین طرحهایی میتوانند پاسخ به این پرسش اساسی بدهند که اگر تنها برای چند ماه رهبری...

...شورای تامین استان خواهان تشکیل پرونده توسط اداره اطلاعات شده است و از دانشگاه خواسته شده تمام احکام محرومیت از تحصیل که به حالت تعلیق درآمده و همچنین احکام بیرون از دانشگاه اجرا گردند. در...

انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير با آغاز ترم جديد تحصيلى به پاسداشت مقاومت هاى مدنى و صنفى دانشجويان در ترم گذشته با حضور دانشجويان ممنوع الورود به برگزارى جشنى همگانى پرداخت

در دانشگاه اميركبير نيز جمعى از دانشجويان ورودى جديد كه در جلسه سخنرانى احمدى نژاد در اين دانشگاه به وى اعتراض مى كردند با شكايت بعضى از بسيجيان اين دانشگاه به كميته انضباطى احضار شده اند. بسيجيان...

دانشجويان همچون هميشه بيش از همه آماج تير بلا بودند و تيغ تيز کينه مستبدين، عريان و مستقيم، به رويشان کشيده شد. شب نهادان، سرمست از پيروزى هاى پوشالى و سوار بر مرکب وعده هاى توخالى در حالى به قلع...

گفته ايد اساتيد هيچ گاه بازنشسته نمی شوند. فقط يک خفاش حرفه اى می تواند در روزِ روشن خورشيد را انکارکند، جناب آقاى دکتر چگونه تکذيب می کنيد. براى پيرزن هاى روستاهاى دورافتاده که صحبت نمی کنيد....

دکتر نجفى در رابطه با اتفاق ديروز و موضع گيرى ميردامادى، دبير کل مشارکت که اعتراض دانشجويان را به رئيس جمهور تقبيح نموده بود افزود: سخنان ميردامادى، موضع شخصى وى و جبهه مشارکت است و ما اين را رد...

بيش از ١٠٠٠ نفر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير در تريبون آزاد دانشجوئی شرکت کردند

دانشجويان با درک اين موقعيت که با اين تعداد از تجمع‌کنندگان کارى از دست مسئولين حراست (که به‌شخصه در کنار تجمع‌کنندگان حضور داشتند!) ساخته نيست، بسيار پرشور در صحنه حاضر شدند. در آغاز تجمع يکى از...

صفحه‌ها