دانشجویی

با توجه به سانسور خبرى حاکم بر مطبوعات ايران و عدم مصونيت فعالين حقوق بشرى، اجتماعى و سياسى در ايران طبيعتا اين گزارش داراى کمبودهايى مى باشد و نمى تواند در بر گيرنده تمامى موارد نقص حقوق شهروندى...

دانشگاه امروز سنگری برای پاسداری از حقوق و آزادی های مردم ایران است . بقای این سنگر و گسترش دامنه ی فتوحات آن تنها در پرتو اتحاد جنبشهای بر آمده از بطن همین « مردم » ممكن خواهد بود . به همین سبب...

• حمايت از تجمع دانشجويى چهارشنبه در مقابل دانشگاه تهران و دعوت به شرکت گسترده در آن.
• «يار دبستانى ستاره بر سينه ات چه ميکند»، «دانشجو به پا خيز»...
• اعتراض به معلق کردن انجمن...

اين قتل اگر چه در نوع خود بى نظير مى باشد اما اين جنايت ثمره جنايت خاموشى است که سالهاست در دانشگاهها در حال انجام است و آن ترويج فرهنگ بنيادگرايى است که اين قتل گوشه اى از اين دمل چرکين است که...

به باور ما سران رژيم جمهورى اسلامى و کليه نهادهاى سرکوبگر قضايى و امنيتى آن در برابر چنين فجايعى مسئوليت مستقيم داشته و بايد در پيشگاه ملت، دادگاه‌هاى بين‌المللى و در نهايت محضرعدل الهى پاسخگو...

ما امضا کنندگان اين نامه با حمايت از ياشار قاجار و عابد توانچه اعتراض خود را به بازداشت اين فعالين دانشجوئى اعلام کرده و خواهان آزادى فورى وبى‌قيد وشرط آنها هستيم.

دفتر تحکیم وحدت

پذيرفتن اينکه ممکن است در کشور انقلاب مخملين(انقلابهاى رنگى) رخ دهد اعتراف به اين واقعيت از سوى بالاترين مقام امنيتى کشور است که در ايران آزادی‌هاى سياسى و مدنى وجود ندارد زيرا اينگونه تحولات تنها...

جرياناتى يا افرادى هستند كه به حوزه‌ى روشنفكرى وارد نشده‌اند ولى بسيار موثرند و گاه مخرب. از منظر سياسى نمى گويم، از نقطه نظر فرهنگى. پاى صحبت برخى از همين جرجيس هاى جديد گاه دوسه هزار مشتاق مى...

سیامک فرید

با تغيير شرايط. حکومت و جنبش دانشجوئى در حال برآورد و تخمين نيرو هستند.دانشجويان هنوز در ياسخ به تعرضات حکومت دست به اعتراضات دامنه‌دار نزده‌اند.اعتراضات تاکنونى با افت و خيز همراه بوده و حکومت با...

علی صمد

فعالين دانشجوئى كه در عرصه‌هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى، ورزشى، تخصصى و علمى فعاليت مى‌كنند ديگرهيچ‌گونه اميد و توهمى به ايجاد تحول در ساختار حكومت اسلامى ايران ندارند. امروز ديگر تابوها براى...

در ابتدا وضعيت عابد توانچه و ياشار قاجار را از طريق نهادهاى داخل حكومت پيگيرى خواهيم كرد كه در صورت به نتيجه نرسيدن، از سازمان‌‏هاى جهانى حقوق بشرى كمك خواهيم خواست.

در راس همه‌ى اينها حاکميت بايد پاسخگوى چنين برخوردهاى اسفناک و متحجرانه‌اى باشد. در پايان انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه زنجان، سرکوب تجمع مسالمت آميز زنان در تهران را شديدا محکوم کرده و خواستار...

علی صمد

در بخش دوم صحبت هايم به برخورد حکومت با دانشجويان وتشکل هاي انها مي پردازم . ارزيابي من اين است که حکومت در حال حاضر سياستش کنترل، محدويت و کاهش هر چه بيشتر فعاليت هاي دانشجويي در دانشگاه هاي...

مسئله اى كه مردم ايران هرگز در جريان «تصميم گيری» و حتى «وجود» آن نبوده اند و با پنهان كارى حاكميت و به قيمت حذف ده ها ميليارد دلار از بودجه عمرانى، رفاهى و آموزشى كشور به وجود آمده است، در يك...

در طى هفته هاى گذشته فريد مدرسى عضو دفتر تحکيم وحدت و دانشجوى دانشگاه علامه نيز از اين رويکرد جديد حاکميت مصون نماند و از سوى بيدادگاه انقلاب به ١ سال حبس محکوم گرديد، سرکوب دراويش گنابادى ، اين...

مهدی فتاپور

اکثريت قريب باتفاق اعضای سازمان جوانان پيشگام دانش آموز و دانشجو بودند ولی بالاخص در سال 61 تعداد اعضا اين سازمان در محلات زحمتکش نشين و در ميان جوانان اين محلات رشدی سريع داشت، بگونه ای که...

مهدی فتاپور

من از تعداد دانشجويان تصفيه شده آماری در اختيار ندارم. تمامی دانشجويان شناخته شده وابسته به سازمانهای دانشجويی دگرانديش تصفيه شدند. بخش بزرگی از آنان در جريان دستگيريهای پس از سال های 60 دستگير...

علی صمد

محور صحبت هاى اغلب سخنرانان اصلاح طلب حكومتى در اين تجمعات دانشجويى همچنان اين بوده كه دانشجويان را در چارچوب برنامه ها و اهدافى كه در دوم خرداد توسط اصلاح طلبان حكومتى و آقاى خاتمى طرح و سپس به...

اگر قبول كنيم كه آبادگران تشكيلات مستقلي است كه بر اساس دماگوژي بنا نشده و قصد تداوم هژموني فعلي را ندارد، از هم اكنون مي‌بايست با سرلوحه قرار دادن استقلال مجلس و دفاع از "مطالبات دمكراتيك مردم"...

صفحه‌ها